top of page

ກ່ຽວກັບເຮົາ

        ເວຍ໌ມາເກັດນຳເຂົ້າຜະລິດຕະພັນອາຫານເສີມສຳລັບນັກກິລາ: Whey Protein, Mass Gainer, Creatine, Pre-Workout, Fat Burner, Fish Oil, VItamins. ໂດຍອີງໃສ່ລາຄາທີ່ເປັນມິດ. ພ້ອມໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ່ລູກຄ້າຢ່າງເປັນກັນເອງ. 

         ຮ້ານຕັ້ງຢູ່ບ້ານສີສະຫວາດເໜືອ (ຖະໜົນໃຫຍ່)ໃກ້ໆ Jiffy ແລະ ໂຮງໝໍນູຍຈືສີບົວ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນສາມາດສັ່ງຫຼືສອບຖາມຂໍ້ມູນສິນຄ້າໄດ້ຜ່ານທາງ Whatsapp: 020 55518255

1000.png
bottom of page