top of page
CREATINE
ສານປະກອບທຳມະຊາດທີ່ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມແຂງແຮງ, ສົ່ງເສີມມວນກ້າມເນື້ອ ແລະ ເຮັດ ໜ້າທີ່ເປັນໂຕຊ່ວຍໃຫ້ກ້າມເນື້ອຟື້ນຕົວຫຼັງຈາກການອອກກໍາລັງກາຍທຸກຄັ້ງ.
BCAA
BCAAs (Branched-Chain Amino Acids) ແລະ Amino Acids ເປັນກົດອະມິໂນທີ່ຈຳເປັນ ທີ່ຮ່າງກາຍບໍ່ສາມາດສ້າງຂຶ້ນເອງໄດ້. ຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບທາງດ້ານກິລາ, ຊ່ວຍກະຕຸ້ນການສ້າງໂປຣຕີນໃນກ້າມເນື້ອ, ລົດອາການເຈັບປວດຂອງກ້າມເນື້ອ, ປ້ອງກັນອາການກ້າມເນື້ອສະຫລາຍ ແລະ ຟື້ນຟູກ້າມເນື້ອຫລັງຈາກການອອກກຳລັງກາຍ.
BCAA ENERGY
BCAA Energy ຖືກອອກແບບມາເພື່ອເພີ່ມພະລັງ ແລະ ຟື້ນຟູກ້າມເນື້ອໄປພ້ອມໆກັນ ໂດຍການເພີ່ມສ່ວນປະສົມຂອງ Caffien ແລະ ສານສະກັດຈາກຊາຂຽວ.
bottom of page