top of page
FAT BURNER
ແມ່ນອາຫານເສີມທີ່ຊ່ວຍເລັ່ງລະບົບການເຜົາຜານຂອງຮ່າງກາຍໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້ມີປະສິດທິພາບຫລາຍຂຶ້ນ ຊ່ວຍລົດໄຂມັນສະສົມຕ່າງໆພາຍໃນຮ່າງກາຍ. ສາມາດໃຊ້ໄດ້ທັງຜູ້ທີ່ອອກກຳລັງກາຍເພື່ອລົດນໍ້າຫນັກ ແລະ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຮີດໄຂມັນເພື່ອໃຫ້ກ້າມເນື້ອລີນເບິ່ງຊັດເຈນຍິ່ງຂຶ້ນ.
bottom of page