top of page
FISH OIL
ນໍ້າມັນປາແມ່ນນໍ້າມັນທີ່ໄດ້ມາຈາກຂະບວນການສະກັດເອົານໍ້າມັນຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງປາ. ສານສຳຄັນໃນນໍ້າມັນປາທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍຄືກົດໄຂມັນ Omega-3 ປະກອບດ້ວຍກົດໄຂມັນທີ່ຈຳ ເປັນ EPA ແລະ DHA ໂດຍການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າທາງການແພດໄດ້ພົບວ່າ ນໍ້າມັນປາມີຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍຫຼາຍຢ່າງ ເປັນຕົ້ນເຊັ່ນ: ບຳລຸງສຸຂະພາບຫົວໃຈ ແລະ ສະຫມອງ, ລະບົບຫລອດເລືອດ ແລະ  ຄວາມດັນໂລຫິດ, ລົດລະດັບໄຂມັນໄຕຣກລີເຊີໄຣ, ສຸຂະພາບຕາ, ສຸຂະພາບຂໍ້ຕໍ່ ລົດອາການຂໍ້ເສື່ອມ, ຊ່ວຍເສີມການແກ້ບັນຫາພາວະຊຶມເສົ້າ, ສຸຸູຸຂະພາບຜິວຫນັງ ແກ້ບັນຫາໂລກຜິວຫນັງບາງຊະນິດ ແລະ  ອື່ນໆ.
VITAMINS
ວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດແມ່ນສ່ວນສຳຄັນຂອງຄາບອາຫານຂອງທ່ານ. ພວກມັນມີສ່ວນຮ່ວມໃນຫຼາຍໜ້າທີ່ສຳຄັນຢູ່ໃນຮ່າງກາຍ, ສະນັ້ນການຮັບປະກັນວ່າທ່ານໄດ້ຮັບວິຕາມິນຄົບຖ້ວນທີ່ແນະນຳປະຈຳວັນແມ່ນກຸນແຈເພື່ອຮັກສາຄວາມສົມດຸນ ແລະ ມີສຸຂະພາບທີ່ດີ.
bottom of page