top of page
ວິທີສັ່ງສິນຄ້າ
1. ເລືອກລົດຊາດແລະຈຳນວນສິນຄ້າທີ່ຕ້ອງການ
2. ກົດປຸ່ມ add to cart
3. ກົດໃສ່ຮູບກະຕ່າສິນຄ້າ
Artboard 1.png
4. ເມື່ອໄດ້ສິນຄ້າທີ່ທ່ານຕ້ອງການຄົບຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ແຄັບເຈີ້ຫນ້າຈໍກະຕ່າ
3. Capture cart page.png
5. ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາເພື່ອສັ່ງສິນຄ້າ
  • Whatsapp icon
0d574957-94b0-4bbb-9e62-1ec52360e969.jpg
bottom of page