top of page
MASS GAINER
ຊ່ວຍເພີ່ມທາດໂປຣຕີນ, ຄາໂບໄຮເດຣດ ແລະ ແຄລໍຣີປະຈໍາວັນຂອງທ່ານໃຫ້ເຖິງເກນສຳລັບການເພີ່ມນໍ້າຫນັກ ແລະ ເສີມສ້າງມວນກ້າມເນື້ອ. ເຫມາະສຳລັບຜູ້ທີ່ມີເປົ້າຫມາຍຢາກເພີ່ມນໍ້າຫນັກ.
bottom of page