top of page
Alpha Test Booster

Alpha Test Booster

฿980.00Price

120 serving

8฿/serving

ຟື້ນຟູກ້າມເນື້ອ  | ເພີ່ມຮໍໂມນເພດຊາຍ

  • - ເພີ່ມຮໍໂມນເພດຊາຍ
    - ເສີມສ້າງ ແລະ ເພີ່ມຄວາມແຂງແຮງຂອງກ້າມເນື້ອ
    - ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການຝຶກ

  • ກິນມື້ລະ 2 ເມັດ 2 ຄັ້ງຕໍ່ມື້, ຫລັງອາຫານເຊົ້າ 1-2 ເມັດ, ກ່ອນອອກກຳລັງກາຍ 10-15 ນາທີ 1-2 ເມັດ