top of page
CLA

CLA

฿570.00Price

*ເນື່ອງຈາກທາງບໍລິສັດມີການປ່ຽນແພັກເກດ,ແພັກເກດສິນຄ້າອາດຈະບໍ່ຄືໜ້າຮູບ*

30 serving

19฿/serving

ຊ່ວຍເຜົາຜານ | ເສີມພະລັງງານ | ບໍ່ມີຄາເຟອິນ

  • Conjugated Linoleic Acid (CLA) ເປັນກົດໄຂມັນໂອເມກ້າ 6 ທີ່ເກີດຕາມທໍາມະຊາດ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ສຸຂະພາບປະຈໍາວັນຂອງທ່ານ. ເມັດsoftgels ທີ່ອັດແໜ້ນໄປດ້ວຍນ້ຳມັນດອກຄຳຝອຍ 1000mg  ກັບ CLA 80% ຕໍ່ເຊີວິ້ງ.