top of page
Hydro Whey Isolate 3.5lb

Hydro Whey Isolate 3.5lb

฿4,090.00Price

40serving

86฿/serving

ຟື້ນຟູກ້າມເນື້ອ | ບໍ່ມີແລັກໂຕສ | ຜົງຊົງງ່າຍ

Flavor: Turble Chocolate
  • Hydrolyzed, ຍ່ອຍໄວ

    Platinum HYDROWHEY ແມ່ນເວຍ໌ໂປຣຕີນທີ່ກ້າວໜ້າທີ່ສຸດທີ່ພວກເຮົາເຄີຍພັດທະນາ ເຊິ່ງປະກອບ