top of page
R1 WHEY BLEND 5lb

R1 WHEY BLEND 5lb

฿2,980.00Price

✅24g ໂປຣຕີນດູດຊຶມໄວຕໍ່ບ່ວງ
✅ເວຍ໌ໂປຣຕີນ 100% ຈາກ 3 ແລ່ງ: ຄອນເຊັນເທຣັດ, ໄອໂຊເລັດ, ແລະ ໄຮໂດຣໄລເຊັດ
✅ອັດແໜ້ນດ້ວຍ BCAA ແລະ glutamine ທີ່ມີໂດຍທຳມະຊາດ
✅ລົດຊາດດີ, ຄຸ້ມຄ່າ
ລະລາຍງ່າຍ - ປະສົມດ້ວຍບ່ວງ ຫຼື ກະປຸກເຊັກເກີ້
ປະສົມ ແລະ ຈັດໃສ່ກະປຸກໃນໂຮງງານໃນ USA ທີ່ໃດ້ຮັບການຮັບຮອງ NSF & GMP

ປາດສະຈາກ: ໂປຣຕີນທີ່ບໍ່ແມ່ນເວຍ໌, Spiking, ແລະ Filler
ZERO Non-Whey Proteins
ZERO Spiking
ZERO Fillers