top of page
Rule 1 Mass Gainer 12lbs

Rule 1 Mass Gainer 12lbs

฿2,970.00Price

✅ ເໝາະສຳລັບຄົນຕ້ອງການເພີ່ມນ້ຳໜັກ
✅ ເໝາະສຳລັບຄົນຕ້ອງການເສີມສ້າງກ້າມເນື້ອ
✅ ແຄ່ເລີ່ລີ້ສູງ
1,000 ກວ່າແຄເລີ!
40g ໂປຣຕີນຈາກເວຍ໌ລ້ວນໆ
200g+ ຄາໂບໄຮເດຣັດເຊີງຊ້ອນຈາກລຳເຂົ້າອິນຊີ ແລະ Carb 
2g creatine monohydrate
1g medium chain triglycerides (MCT)
ເສີມຕື່ມ L-glutamine
ປະສົມ ແລະ ຈັດໃສ່ກະປຸກໃນໂຮງງານໃນ USA ທີ່ໃດ້ຮັບການຮັບຮອງ NSF & GMP

ປາດສະຈາກຄຣີມທຽມ, Spiking, ແລະ ໂປຣຕີນຖົ່ວເຫຼືອງ (Soy)
ZERO Creamers
ZERO Spiking
ZERO Soy Protein