top of page
VitaXtorng 100% Creatine 300g

VitaXtorng 100% Creatine 300g

฿1,120.00Price

60 serving

11฿/ບ່ວງ

ເສີມແຮງຍົກ | 5g ຕໍ່ບ່ວງ | ບໍ່ມີລົດຊາດ

  • VX 100% PURE CREATINE ຊ່ວຍເພິ່ມກຳລັງໃຫ້ກ້າມເນື້ອເຖິງ 10% ພາຍໃນ 1 ອາທິດ, ປະກອບໄປດ້ວຍກຸ່ມກົດອະມິໂນ 2 ຕົວຄື: Glycine ແລະ Arginine ໂດຍ Creatine ເປັນສິ່ງທີ່ຮ່າງກາຍສາມາດສ້າງຂຶ້ນໄດ້ເອງ ເພື່ອນຳໄປໃຊ້ໃນຂະບວນການເສີມສ້າງATP (Adenosine Triphosphate) ເຂິ່ງເປັນແັລ່ງພະລັງງານຂອງກ້າມເນື້ອທີ່ເຮົາໃຊ້ໃນການຍົກນ້ຳຫນັກຕ່າງໆ, ເມື່ອ ATP ຫມົດເຮົາຈະບໍ່ສາມາດຍົກຕໍ່ໄດ້,ການກິນCreatine ຈະເຂົ້າມາຊ່ວຍໃນຈຸດນີ້ ຫລື ເວົ້າງ່າຍໆກໍແມ່ນເຮົດໃຫ້ເຮົາມີແຮງໃນການຍົກນ້ຳຫນັກ.

    Creatine ນັ້ນຫາໄດ້ຕາມທຳມະຊາດເຊັ່ນ ຊີ້ນສີແດງ ປາທູ່ນ້າ ແລະອື່ນໆ ແຕ່ຢູ່ໃນປະລິມານທີ່ບໍ່ຫລາຍພໍສຳລັບການໃຊ້ງານກ້າມເນື້ອຢ່າງຫນັກ.