top of page
WHEY BLEND
ເປັນໂປຣຕີນທີ່ສົມບູນ, ມັນມີກົດອະມິໂນທັງໝົດ 9 ຊະນິດທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ການສັງເຄາະໂປຣຕີນ. Whey ແມ່ນອາຫານເສີມພື້ນຖານ ແລະ ຊ່ວຍສົ່ງເສີມເປົ້າໝາຍອັນສຳຄັນຂອງທັງຍິງ ແລະ ຊາຍກໍ່ຄືການເສີມໂປຣຕີນໃຫ້ຮ່າງກາຍ, ເປັນເວຍ໌ທີ່ຍ່ອຍໄວ ແລະ ມີສ່ວນໃນການສົ່ງເສີມການສ້າງກ້າມເນື້ອ ເຊິ່ງຕ້ອງຄວບຄູ່ກັບການອອກກຳລັງກາຍໄປພ້ອມ.
WHEY ISOLATE
ແມ່ນເວຍ໌ໂປຣຕີນທີ່ຖືກກັ່ນຕອງເພື່ອກຳຈັດເອົາໄຂມັນ, ຄໍເລສເຕີຣໍ, ແລະ lactose ອອກເກືອບທັງໝົດ, ເຮັດໃຫ້ໄດ້ທາດໂປຼຕີນທີ່ບໍລິສຸດ ເຊິ່ງມີສ່ວນປະກອບຂອງກົດອາມິໂນ (BCAA) ສູງ. ເປັນໂປຣຕີນທີ່ຮ່າງກາຍສາມາດດູດຊຶມໄດ້ໄວ ເຮັດໃຫ້ກ້າມເນື້ອຟື້ນຟູໄດ້ໄວຫຼັງຈາກການອອກກຳລັງກາຍຢ່າງຫນັກ.